2460
post-view

Một người lười nhác là người lười cả trong tâm trí và hành động

 

Unknown source

 

Leave a reply