2148
post-view

Bạn đã cho ứng viên ăn miếng nào trong chiếc bánh này ?

 

Source: Mr Vien Bui - Deputy Manager Corporate Recruitment (THP Group)

 

Leave a reply