1790
post-view

Ga lăng, men lì chưa đủ, còn phải thật thà nữa

 

Unknown source

 

Leave a reply