1303
post-view

Mẹ nói mình xài tiền hao, mình đã giữ kỹ như thế này thì hao vào chỗ nào nhỉ?

 

Unknown source

 

Leave a reply