1277
post-view

Lẽ ra tôi không nói gì cho đến khi con ruồi tự mò vào chai nước ngọt

 

Unknown source

 

Leave a reply