1887
post-view

Đây là hình ảnh khi đứa trẻ da đen nhìn thấy mấy người da trắng

 

Unknown source

 

Leave a reply